Voor wie?

Het herstelprogramma Leiden na Kanker is ontwikkeld voor Topmanagers en Bestuurders die een brede verantwoordelijkheid dragen voor hun organisatie. Zij zijn herstellend van kanker of een ander levensbedreigende ziekte. Voor velen is de periode na het ontslag uit het ziekenhuis extra zwaar. Men is genezen verklaard maar moet het werk en leven weer oppakken zonder dat er ondersteuning is. Juist voor hen hebben we onze begeleiding opgezet. Dit kan zeer intensief en gestructureerd of af en toe een gesprek. Ieder werkt op zijn/haar eigen manier aan het herstel.

We starten met een gesprek met een van beide initiatiefnemers. Dit zal veelal plaats vinden voordat de curatieve behandeling in het ziekenhuis is afgerond. Hierin verkennen we de behoefte aan ondersteuning, geven we advies en stemmen we de wederzijdse verwachtingen af.

Indien ervoor gekozen wordt om het intensieve herstelprogramma Leiden na Kanker te volgen, vindt er een uitgebreid sport medisch onderzoek plaats met de fysiotherapeut, Deze maakt een gedetailleerd trainingsschema op basis van onder andere een ademgasanalyse tijdens de inspanningstest. Zo werkt u verantwoord aan uw herstel.

We begeleiden onder andere CEO’s, Commissarissen, Bestuurders en Topmanagers. Velen hebben kanker gehad of zijn herstellend. Daarnaast komen ook hartritme stoornissen voor, auto-immuun ziektes en andere ernstige aandoeningen.