Het uitvallen en reïntegreren heeft grote implicaties voor de organisatie en de werkgever of non-executive board van de leidinggevende. Deze worden geconfronteerd met diverse vragen, zoals onder meer:

  • Hoe kan ik spreken over kanker? Wat kan ik wel en niet zeggen? Hoeveel aandacht moet ik geven? Hoe voer ik een goede dialoog over zo’n precair onderwerp?
  • Welke begeleiding kan ik geven? Wat is het verloop van de ziekte?
  • Hoe communiceer ik de ziekte binnen de organisatie en extern met klanten en stakeholders? 
  • Hoe vang ik de periode op dat hij/zij niet kan werken? Moet ik iemand waar laten nemen, een interim bestuurder aantrekken?
  • Wanneer en hoe komt hij/zij terug? Kan hij/zij dan weer volledig functioneren? 

Ook de werkgever bieden wij ondersteuning bij de reïntegratie in het werk en het beantwoorden van onder andere de eerder genoemde vragen. Veelal zal dit in de vorm van een driegesprek zijn met de deelnemer aan het programma, de werkgever en ons.