Skip to main content

We kijken terug op een mooie eerste bijeenkomst van ons programma Leiden na Kanker. Gijs de Vries vertelde over de impact die lymfeklier kanker op zijn leven heeft gehad. Het was voor hem een wake-up call om zijn werk en leven anders in te richten. Van succesvol Raad van Bestuurslid voor een consultancy waar geld verdienen centraal stond naar directeur van het Rode Kruis (met een vijfde van het salaris) en nu multi-commissaris bij verschillende organisaties. Zijn ziekte deed hem stilstaan bij wat hij echt in het leven belangrijk vindt. Het betekende een radicale omslag: van geld verdienen naar ‘groot emotioneel inkomen’ bij het Rode Kruis. Een leefplan met de 10 energizers van Mind&Health stelt hij centraal in zijn leven. Goed slapen blijkt de belangrijkste energiegever te zijn.

Na zijn persoonlijke inleiding hebben we onze eigen ervaringen met elkaar gedeeld. De volgende thema’s kwamen onder andere aan bod:

  • ‘Als leidinggevende kan ik er niet half zijn. Ik voelde mij ook schuldig dat ik de organisatie 8 maanden in de steek heb gelaten. Zij hebben het goed opgevangen in mijn afwezigheid. Maar ik had wel het gevoel dat ik gelijk weer full-time aan de bak moest. Gelukkig was mij aanbevolen dat ik nadat ik genezen was verklaard eerst nog een maand vrij moest nemen om ook uit te rusten. Als het aan mij had gelegen was ik gelijk weer begonnen en dat was dan waarschijnlijk niet goed gegaan.’
  • Na de behandeling val je in een gat. De aandacht van het ziekenhuis, hoe vervelend ook, is verdwenen. Er is geen ondersteuning hoe je functie en leven weer op te pakken.
  • Wanneer treed je naar buiten met je eigen verhaal dat je kanker hebt en welke impact dat op je leven heeft? Als je je echt beroerd voelt heb je veelal geen behoefte aan intensief contact met anderen. Je wilt jezelf zo niet laten zien en je trekt je liever terug. Tegelijkertijd is juist het delen van hoe het met je gaat voor velen van belang om je weer beter te gaan voelen. Maar wanneer ga je bijvoorbeeld participeren in een programma zoals we aanbieden? Wil je jezelf wel laten zien op je kwetsbaarst? Wat weerhoud je? Het idee van een peergroup is dat je jezelf juist kunt laten zien op je ‘slechtst’. Het is een helende ervaring als je merkt nog altijd geaccepteerd te voelen om wie je bent.
  • Eenmaal genezen verklaard ervaren veel ex-patienten nog beperkingen. Het accepteren hiervan is zwaar. Veel mensen streven weer degene te zijn die zij vroeger waren. Maar chronische vermoeidheid kan je terugkeer in een leidinggevende positie belemmeren.
  • Hoe en wanneer vertel je je kinderen dat je kanker hebt? Eén van ons was zelf net genezen verklaard toen haar man kanker kreeg. ‘Het draaiboek lag al klaar voor de kinderen. Het informeren van de school, voetbalcoaches en de gang naar het ziekenhuis.’ Het is goed hen te informeren en opvallend dat kinderen achteraf er liever niet meer mee geconfronteerd willen worden.
  • ‘Je ziet niet aan mij dat ik ziek ben. Ik krijg regelmatig te horen dat ik er goed uitzie. Ik ben niet (meer) kaal en heb weer kleur. Maar wat er binnenin mij afspeelt is onzichtbaar.’

Timo en ik zijn tot de conclusie gekomen dat mensen op verschillende niveaus mee moeten kunnen doen aan het programma. Nu waren we met mensen die nog ziek zijn, al genezen waren en die aan een geheel andere levensbedreigende ziekte leden dan kanker. De diversiteit in de groep werd niet als een belemmering ervaren. Het was voor het eerst dat zij onder leidinggevenden zo open met elkaar spraken over wat hen overkomen was.

 

Leave a Reply