Skip to main content

Timo en ondergetekende zaten drie jaar geleden bijeen in het Kröller Müller museum op de Veluwe. Het leek ons de beste plek om het leven te overdenken en te bezien wat we na onze studie (30 jaar geleden) gezamenlijk op gingen pakken. Dat werd al snel dit programma: Leiden na kanker. Beiden zijn we in het verleden geconfronteerd met een levensbedreigende ziekte en we zien dit steeds vaker om ons heen bij onze vrienden en klanten. Wij waren wat eerder aan de beurt. Het momentum om met onze plannen naar buiten te treden was echter nog niet daar. Timo werd CHRO van PON Holdings en ik werd partner van de Global Leaders Academy en ging CEO-circles leiden in Londen.

We bleven echter overtuigd van het belang van een programma voor bestuurders en topmanagers die ziek zijn geworden en met vele vragen worden geconfronteerd wanneer zij reïntegreren. Het heeft ons doen besluiten om nu wel naar buiten te treden en dan blijkt synchroniciteit voor ons aan het werk te zijn. Locaties worden aangeboden, fysiotherapeuten blijken klaar te staan en oncologisch wetenschappers zijn graag bereid om ons te helpen met de opzet en invulling van het programma.

We zien er naar uit onze eerste groep te starten dit (voor-)jaar,

Hein Dijksterhuis

Leave a Reply